Vodafone'da Sürdürülebilirlik

Küresel gündeme yön vermek üzere Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, amaç odaklı iş stratejimizle paralellik gösteriyor. Vodafone Türkiye olarak dijital dönüşüme yön veriyor, toplumun her kesimini daha iyi bir geleceğe hazırlıyoruz. Dijital Dönüşüm, Kapsayıcılık ve Çevre alanlarında değer yaratmaya odaklanıyoruz.

Çevresel sorunlar, birçok toplumsal krizi beraberinde getiriyor. Giderek artan hava kirliliği ve atıklar, insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturuyor. Sektörümüzde mobil veri kullanımı ve buna paralel olarak enerji ihtiyacı giderek artarken çevresel etkimizi azaltmak üzere dijital yetkinliklerimizi kullanarak yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapıyor ve e-atıklarımızı etkin bir şekilde yönetiyoruz. Operasyonlarımızın verimliliği için çalışıyor, iklim değişikliği ile mücadelede operasyonlarımızdan kaynaklanan çevresel etkiyi azaltıyoruz. Faaliyetlerimizle sosyo-ekonomik gelişimi destekleyecek ve herkesi kapsayan bir dijital toplum kurmayı amaçlıyoruz.